Zaręczyny

Droga od początków znajomości do zawarcia związku małżeńskiego bywa różnej długości. W przypadku „miłości od pierwszego wejrzenia” ulega ona często radykalnemu skróceniu, nie zawsze z pożytkiem dla zainteresowanych. Oczywiście, przykłady szybko zawartych, udanych małżeństw zdarzają się, jednak najczęściej – prędzej czy później – dochodzi do kryzysów. Żeby ich uniknąć, warto nie śpieszyć się zanadto ze […]

Read More

Iluzja w domu czyli krzesła glamour

Mówiąc o stylu gla­mour mówimy o stylu, który mie­ści w sobie bar­dzo wiele róż­nych pojęć. Wspól­nym mia­now­ni­kiem dla nich jest poję­cie luk­susu. Gla­mour ma olśnie­wać, zachwy­cać, budzić podziw, nawet jeśli jest jedy­nie imi­ta­cją praw­dzi­wego luk­susu. Niek­tó­rzy uwa­żają za naj­waż­niej­szą cechę tego stylu zabawę formą, czę­sto pod­szytą iro­nią. W takim wła­śnie zabaw­nym stylu pro­du­ko­wane są krzesła […]

Read More

Elementy religijne dla każdego domu

biblia

Elementy religijne dla każdego domu, czyli przydatność dewocjonaliów   Polacy narodem głęboko wierzącym Religijność Polaków jest znana niemal na całym świecie. Jako Polacy przywiązujemy wielką wagę do naszej pobożności. To w Polsce kościoły chrześcijańskie są wypełnione wiernymi, którzy z wielkim pietyzmem przybywają na msze i nabożeństwa. Religijność Polaków oparta jest o kościół, ale również lekcje […]

Read More